Višestambena građevina investitor A.G. Konstrukcije

Stambena građevina predviđa se smjestiti na k.č. broj 3504 / 3 , k.o. Karlovac II. Čestica je nepravilnog oblika. Moglo bi se reći da se sastoji iz dva dijela : spojnog na prilazni put , pravokutnog oblika veličine cca 12 x 28 m i glavnog dijela trapeznog oblika veličine cca 28 x 35 m. Ukupna površina čestice iznosi 334 čhv , odnosno 1201 m2.

Točan položaj građevine predviđen je na glavnom , većem dijelu čestice na udaljenosti od 5.0 m od južne i 4.00 do 6.20 m od zapadne međe. Na spojnom , pristupnom dijelu parcele smjestiti će se spremnik ukapljenog plina kapaciteta 4.850 L uz pristupni put na donji , veći dio čestice , na kojem će se izvesti plato za ulaz u garaže i parkiralište za 4 vozila. Parkiralište za invalide će biti uz pristupni put prema donjem platou.

Gabariti građevine u podrumskom dijelu biti će 19.95 m x 12.70 m sa 0.95 m dugim istakom zida debljine 25 cm ispod zaobljenog dijela balkona.

Gabariti građevine u ostalim etažama , koji su mjerodavni za izračun površine izgrađenosti građevinske čestice su 20.05 x 13.40 m uključujući i lođe , te istaknuti zaobljeni dio balkona ukupne dužine 7.33 m , a širine od 0 – 1.30 m. Površina gornjih dijelova zgrade projiciranih na parcelu iznositi će 275.00 m2 iz čega proizlazi da će izgrađenost čestice biti  23 % .
Građevina će imati podrum , prizemlje , dva kata i tavan ispod dvostrešnog krova. U podrumu će biti 6 garaža i spremišta stanara , a u ostalim etažama će biti po dva jednaka stana u svakoj etaži ( 6 stanova ).

Stanovi će se sastojati iz ulaznog pretprostora , dnevnog boravka s blagovaonicom , kuhinje , tri spavaće sobe , hodnika , dvije kupaonice i dvije lođe – ukupno 104.18 m2 svaki.
Temelji i podrumski vanjski i nosivi zidovi biti će betonski odnosno armirano betonski , vanjski i nosivi zidovi ostalih etaža biti će od blok opeke , stropovi će biti armirano betonske ploče.
Toplinska izolacija građevine osigurati će se primjenom toplinske fasade u podrumu i na katovima ( 5 , odnosno 10 cm stiropora ) , te odgovarajućim slojevima toplinske izolacije u podovima i stropovima. Toplinskoj izolaciji doprinesti će i uporaba «porotherm» opeke. Zvučna izolacija osigurati će se primjenom prethodno spomenutih konstrukcija.

Osvjetljenje svih stambenih prostorija osigurati će se prirodnim putem – kroz prozore i klizne stijene , a isto tako i ventilacija.

Oblikovanjem se nastoji zgrada prilagoditi terenu i okolini koja ju okružuje. Budući da se zgrada predviđa graditi na donjem dijelu građevinske čestice na udaljenosti od oko 35 m od prilaznog puta svojom visinom neće odudarati od visine ostalih zgrada.

Grijanje će biti na plin. U tu svrhu instalirati će se spremnik ukapljenog plina kapaciteta 4.850 L , na ulaznom dijelu građevinske čestice , kao što je to već ranije spomenuto.

U zgradi će se sprovesti i instalacija vodovoda i kanalizacije. U tu svrhu instalacija vodovoda će se priključiti na gradsku vodovodnu mrežu , a kanalizacija će se spojiti na septičku jamu.

Osim gore spomenutih instalacija u zgradi će sprovesti instalacije elektrike i telefona , te televizije.

Glavni projektant

Branko Vedrina, dipl. ing. arh.