Stanica za tehnički pregled vozila u Vojniću

Objekt je izveden kao dva volumena (kvadera), međusobno spojena. Svi sadržaji smješteni su u prizemlju. U višem volumenu građevine smještena je stanica za tehnički pregled  osobnih i teretnih motornih vozila, dok  su u nižem dijelu građevine prateći sadržaji uz stanicu, a to su sljedeći sadržaji: prostorija za prijem stranaka, kancelarije kontrolora i voditelja STP, arhiva, garderoba i sanitarni čvorovi za osoblje i stranke, te kotlovnica i kompresorska stanica. Svi sadržaji međusobno su funkcionalno povezani i čine jednu tehnološku cjelinu. Promet vozila odvija se kružno.

U funkcionalnom smislu građevina stanice za tehnički pregled  osobnih i teretnih motornih vozila čini jednu funkcionalnu cjelinu, ujedinjujući sve propisane sadržaje u nivou prizemlja, međusobno ih povezujući  zavisno od namjene. Prostor same stanice za tehnički pregled u kojem su smješteni svi uređaji za pregled i kontrolu vozila čini jedan zasebni volumen i prostor, na koji se vežu svi ostali prateći sadržaji uz stanicu, a to su: prostorija za prijem stranaka, kancelarije kontrolora i voditelja STP, arhiva, garderoba i sanitarni čvorovi za osoblje i stranke, te kotlovnica i kompresorska stanica. Svi sadržaji međusobno su funkcionalno povezani i čine jednu tehnološku cjelinu.

 

Glavni  projektant i projektant arhitektonskog projekta :  Josip Bencetić

Projektant konstrukcije (statičar): Branko Čordašev dip. ing. građ.