Poslovna zgrada IGH, Laboratorij Karlovac

Namjena objekta je poslovni prostor: laboratoriji za ispitivanje materijala i uredske prostorije zaposlenih, sa pratećim sadržajima , pomoćnim prostorijama i komunikacijama.  Dio prostora na 2. etaži koji čini zasebnu cjelinu bit će u najmu, a koristit će se kao uredski prostor.

Zgrada je predviđena kao slobodnostojeći objekt s prizemljem i dvije etaže,    montažne arm. bet. konstrukcije, s laganim pregradnim panelima, i zidanim parapetima

Zbog specifičnosti oblika parceli i time uvjetovanog oblika građevine, pristup u objekt je s dvorišne strane u središnjem dijelu građevine. Posebno je osiguran ulaz za unos uređaja i materijala za ispitivanje, s nivoa pristupne prometnice,  a odvojeno osoblja i stranaka. Za direktni ulaz i unos materijala za ispitivanje predviđena je pristupna rampa , koja omogućava kretanje viljuškara i prijevoz kolicima direktno u prostor labolatorija, a manipulativni prostor ispred je natkriven prozračnom nadstrešnicom.

Ulaz osoblja i stranaka je odvojen i nadstrešen prostor iz kojeg se kroz vjetrobran ulazi u glavni hol , koji je kontroliran, i gdje se nalaze vertikalne komunikacije.

Vertikalna komunikacija je preko trokrakog stubišta u čijoj sredini se nalazi lift, koji osigurava pristup i osobama s smanjenom pokretljivošću. Lift je ostakljen, panoramskog tipa, što omogućava osvijetljenost i transparentnost ulaznog prostora. U ulaznom holu smještena je prostorija u kojoj se obavlja prijavljivanje stranaka, daju informacije, upućuje ih se na određene odjele i pomoću video nadzora kontroliraju svi pristupi u objekt, te se vrši po potrebi otvaranje i zatvaranje glavnih ulaznih vrata za pristup objektu.

 

U prizemnom dijelu smješten je centralni lablatoriji s spravama za ispitivanje materijala, ured za primanje uzoraka, te prateći sadržaji: laboratorij za svježi beton, vlažne komore za njegu uzoraka, prostorije za piljenje i brušenje uzoraka, uredi ispitivača , te priručno skladište. U prizemnom dijelu prostora nalaze se i pomoćne prostorije: muški i ženski sanitarni čvor i tuš-kupaone koje koriste osobe u koliko rade na terenu ili u uvjetima povećane prešine. Pomoćne prostorije koriste zaposlenici koji trenutno rade u prizemnom dijelu objekta.

Na prvom katu smješteni su  kancelarijski  prostori, i labolatorij za ispitivanje cementa. Međusobna veza za prijevoz materijala i komunikaciju osoba između centralnog laboratorija u prizemlju i labolatorija na katu je teretni lift nosivosti 1000 kg. Kancelarijski prostori su različitih veličina, izvedeni su laganim pregradama sa nadsvjetlom prema hodniku. Svi kancelarijski prostori su orjentirani na sjevernu stranu, a međusobno su povezani uzdužnim hodnikom iz kojeg je moguć pristup u sve prostorije. U svakoj kancelariji može biti smješten zavisno od veličine jedan do četiri zaposlenika ili manja dvorana za sastanke.  U središnjem dijelu objekta je smješten prostor za knjižnicu i arhiv, te prostorija u kojoj se predviđa smještaj uređaja kojima se preko mreže koriste svi zaposlenici, kao što su printeri , fotokopirni strojevi, kopiranje i obrezivanje nacrta i uvezivanje. U istoj prostoriji smjestit će se centralni server, preko kojeg će biti umrežena sva radna mjesta.

Direktno na hodnik vezane su pomoćne prostorije, koje zadovoljavaju sve potrebe zaposlenih na etaži: zajednička čajna kuhinja, muški i ženski sanitarni čvor, te WC za osobe u  invalidskim kolicima.

U sve prostorije na prvoj i drugoj etaži pristupa se s podesta glavnog centralnog stubišta, na koji se dolazi i liftom,  koje je ostakljenim protupožarnim vratima odvojeno od ostalih prostorija na etaži.

U drugoj etaži smještena je  prostorija namijenjena za održavanje  predavanje za cca 20 do 25 osoba, sa ulaznm foajeom  koji služi kao višenamjenski prostor za izložbe, veća sala za sastanke i slične namijene. Pregradnim lakomontažnim stijenama prostor se može pregraditi u više manjih ili jednu veliku dvoranu.

 

Direktno na hodnik vezane su pomoćne prostorije, koje zadovoljavaju sve potrebe osoblja koje će koristiti navedene prostore  na etaži: zajednička čajna kuhinja, muški i ženski sanitarni čvor, te WC za osobe u  invalidskim kolicima.

Ostatak  prostora završit će se u roh-bau fazi i neće se izvoditi pregrade ni spušteni stropovi, do definiranje točne namjene prostora, koji će u svakom slučaju biti kancelarijskog tipa, a koristit će zajedničke pomoćne prostorije na katu, te priključke na instalacije neovisno o ostatku prostora.

Glavni  projektant :  Josip Bencetić , ovlašteni arhitekt