Poslovna zgrada IGH, Laboratorij Karlovac

Poslovna zgrada IGH, Laboratorij Karlovac

Namjena objekta je poslovni prostor: laboratoriji za ispitivanje materijala i uredske prostorije zaposlenih, sa pratećim sadržajima , pomoćnim prostorijama i komunikacijama.  Dio prostora na 2. etaži koji čini zasebnu cjelinu bit će u najmu, a koristit će se kao uredski prostor. Zgrada je predviđena kao slobodnostojeći objekt s prizemljem i dvije etaže,    montažne arm. bet. konstrukcije, s laganim pregradnim panelima, i zidanim parapetima Zbog specifičnosti oblika parceli i time uvjetovanog oblika građevine, pristup u objekt...

detaljnije

Višestambena građevina investitor A.G. Konstrukcije

Višestambena građevina investitor A.G. Konstrukcije

Stambena građevina predviđa se smjestiti na k.č. broj 3504 / 3 , k.o. Karlovac II. Čestica je nepravilnog oblika. Moglo bi se reći da se sastoji iz dva dijela : spojnog na prilazni put , pravokutnog oblika veličine cca 12 x 28 m i glavnog dijela trapeznog oblika veličine cca 28 x 35 m. Ukupna površina čestice iznosi 334 čhv , odnosno 1201 m2. Točan položaj građevine predviđen je na glavnom , većem dijelu čestice na udaljenosti od 5.0 m od južne i 4.00 do 6.20 m od zapadne međe. Na spojnom , pristupnom dijelu parcele smjestiti...

detaljnije

Stanica za tehnički pregled vozila u Vojniću

Stanica za tehnički pregled vozila u Vojniću

Objekt je izveden kao dva volumena (kvadera), međusobno spojena. Svi sadržaji smješteni su u prizemlju. U višem volumenu građevine smještena je stanica za tehnički pregled  osobnih i teretnih motornih vozila, dok  su u nižem dijelu građevine prateći sadržaji uz stanicu, a to su sljedeći sadržaji: prostorija za prijem stranaka, kancelarije kontrolora i voditelja STP, arhiva, garderoba i sanitarni čvorovi za osoblje i stranke, te kotlovnica i kompresorska stanica. Svi sadržaji međusobno su funkcionalno povezani i čine jednu...

detaljnije